Přeskočit navigaci.

Historie klubu

JAK VZNIKL ODDÍL KBC-PŘÍBRAM

 První boxerský klub-oddíl v Příbrami ( KBC Příbram – Kick boxing- Boxin Club), po listopadové revoluci roku 1989, vznikl tak, že někdy v létě roku 1995, jsme se já a Daniel Jerling, vážně začali zajímat, jak vybudovat v Příbrami základy dnešního KBC Příbram. Základním problémem, bylo vybrat vhodné místo pro trénování, zajistit klubu finanční zázemí a v neposlední řadě oslovit trenéra, který má zkušenosti ve vedení tréninku boxu a kick-boxu. Ohledně finančního zázemí, mě napadlo oslovit mého kamaráda pana Jaroslava Starku. Jemu jsem se pokusil vysvětlit situaci se založením oddílu a on nabídl pomoc. V té době jsme s panem Starkou byli společníci discoclubu, který se tenkrát jmenoval Calipso. Shodli jsme se na prvním návrhu, kde začít trénovat. Touto možností se staly právě prostory výše jmenované discotéky. Poté na řadu přišly prostory na Fialce – (Investa-pan Melichar). Dále prostory ve Snacku – (plavecký bazén města Příbrami-pan Starka), následně prostory – ( pod tribunami zimního stadionu města Příbrami-pan Starka) a opět předposlední stěhování – (Snack bar plavecký bazén města Příbrami-pan Straka). Poslední změnou tréninkového místa, se stalo nově otevřené Centrum Bojových Sportů v objektu bývalé Mototechny, je to zrekonstruovaná tělocvična, kterou vybudovala firma – ( Sport-Condicio ). Asi po 1 roce provozu nové boxerny, nás Viktor Vasilišin opustil. Finanční nabídku, kterou měl slíbenou od nově založeného klubu – asociace The-Champions Příbram, nešlo odmítnout, toto jsme Vikimu, zaručit u nás nemohli. Proto jsme to pochopili a respektovali i přes to, že se bývalé KBC, rozpadlo na dvě poloviny. Ale ještě před tím, od nás odešli trenéři Jiří Vesecký a Renáta Vesecká, a musím dnes, s odstupem času uznat, jejich opodstatněné důvody. Založili si svůj vlastní oddíl thai boxu, Pankration Gym Příbram, který je úspěšný tak, asi jako KBC Příbram a The Champions Příbram. Ve všech těchto příbramských oddílech, jsou skvělí bojovníci. A vzájemná konkurence je zdravá a prospěšná. Všichni výše jmenovaní, však pocházejí z KBC Příbram. Příbram se také vyznačuje největším počtem zmrzlinových strojů, na počet obyvatel, v tomto drží 1. příčku v ČR, tak jako v počtu oddílů, které na vrcholové úrovni, provozují své kluby, zaměřené na plno kontaktní disciplíny. Někdy člověk jde ochutnat tam a poté zase jinam, a tak to má být, možnost výběru je důležitá. A rádi přivítáme v Příbrami další takové oddíly, čím více, tím lépe… 

Abych se vrátil k počátkům vzniku KBC-Příbram. Začali jsme trénovat s Danem Jerlingem v Calipsu. Naše první tréninky postrádali koordinaci a koncept a věděli jsme, že je nutností, aby nás někdo vedl.Tento člověk se jmenuje Viktor Vasilišin. Nabídli jsem mu spolupráci, při začátcích tohoto sportu v Příbrami. Viktor reagoval kladně a poté jsme se dohodli na podmínkách. Tímto jsme měli základ.

Již od vzniku náš oddíl fungoval v přátelské atmosféře a ta vydržela dodnes. Tuto skutečnost potvrzují i sportovci, kteří k nám přijedou z jiných měst ČR i se zahraničními zkušenostmi a dokážou jí ocenit během samotného tréninku. Pokud někdo, např. z Příbrami tvrdí opak, nebo v horším případě náš oddíl haní a pomlouvá, tak je pouhým lhářem. Pokud má kdokoli zájem, poznat atmosféru uvnitř oddílu a jeho klady nebo zápory, tak má možnost se sám přesvědčit osobně. U nás jsou každému dveře vždy otevřené…

                                                                                                 Spoluzakladatel KBC-Příbram

                                                                                                                       Ladislav Erdélyi

 

Jsme tradičním sportovním oddílem (Občanské sdružení BC Příbram), se zaměřením na plnokontaktní bojové sporty, s dlouholetou působností v našem městě. Odchovanci tohoto klubu, od roku 1996-(tehdy byl náš klub oficiálně zaregistrován, jako Občanské sdružení, pod Ministerstvem vnitra)-sbírají sportovní úspěchy v České Republice a v zahraničí, pod vedením hlavního trenéra Viktora Vasilišina. Náš klub (KBC Příbram), byl založen těmito lidmi: Ladislav Erdélyi a Daniel Jerling-prvotní nápad a realizace/Viktor Vasilišin-hlavní trenér/Jaroslav Starka-finanční podpora a součinost firmy SPORT-CONDICIO od r. 1998… V našem klubu, se trénují různé formy bojových sportú. Kick box, K-1, a klasický box. Dále se v našem oddíle, od roku 2008, po 18 měsíčních přípravách, zrealizoval koncept výchovy a výcviku, pro nejnáročnější bojový sport ve světě, tento styl, se označuje zkratkou MMA-Mixed Martial Arts (smíšená, neboli kombinovaná bojová umění). Pracujeme velmi intenzivně na vývoji našeho specifického stylu MMA (každý klub se něčím vyznačuje) zasvědcení vědí co máme na mysli, nekopírujeme konkrétní koncept, kterým se vyznačují ostatní kluby, máme svůj vlastní směr. Ale vždy rádi přivítáme zkušenosti a rady od ostatních, kteří jsou ochotni, nám v tomto směru vyjít vstříct. Je to velmi dlouhá cesta vývoje, která v podstatě nikdy nekončí. Vždy se objeví něco nového, nebo naopak starého, z čehož lze naučně čerpat. Ale díky našemu dlouhodobému vývoji, výše popsaných sportovních forem, bojových sportů v našem KBC a za přispění poradců, součinnosti trenérů, přispění a výměně tréninkových zkušeností, se zástupci různých klubů z ČR i ze zahraničí, máme z čeho budovat…

 

KBC Příbram MMA


Novinky
Přidejte se k nám